DOMAŽLICE

Město Domažlice v západních Čechách je městskou památkovou rezervací. Typické je jeho náměstí s loubím, měšťanskými domy a kostelem Narození Panny Marie. Ten je se svou štíhlou válcovou věží nejznámější dominantou města. Z ochozu věže, který se nachází 56 m nad náměstím, si mohou návštěvníci prohlédnout Domažlice i jejich okolí, včetně pohraničních pásem Českého lesa a Šumavy. Druhá válcová věž, dnes rovněž veřejnosti přístupná, patří Chodskému hradu, v němž je umístěno Muzeum Chodska s expozicí krojů a tradic. Muzeum Jindřicha Jindřicha na opačné straně města nabízí návštěvníkům bohaté národopisné sbírky, především trvalou expozici obrázků malovaných na skle. Ve městě je také umístěna Galerie bratří Špillarů, v níž kromě stálé expozice probíhají různé výstavy a kulturní akce.

Mezi obyvateli Chodska jsou dodnes živé folklorní tradice, kromě barevných krojů a typické regionální kuchyně zde můžete zažít např. každoroční srpnové Chodské slavnosti, spojené s tradiční poutí na blízkém vrchu Vavřinec. V těchto dnech ožije město vystoupením řady především místních, ale i zahraničních folklorních souborů.