JIŽNÍ ČECHY

Tento kraj svou krásou překvapí každého návštěvníka.

Kdo přijede za historickými památkami, uvidí, jak bohaté musely být šlechtické rody a jak vynikající umělci a řemeslníci zde žili. Dokladem bohaté a mnohotvárné historie jsou starobylá města plná života a kultury, majestátní gotické kostely, zasněné renesanční zámky, kláštery, památky lidového stavitelství a zajímavé technické stavby, včetně důmyslných rybničních systémů.

Jižní Čechy mají díky absenci velkých průmyslových podniků i vysokou krajinnou hodnotu. Jejím důkazem je množství vyhlášených chráněných území. Jsou krajem nesčetných rybníků, borových lesů i rozsáhlých rašelinišť, a najdeme zde i horskou krajinu: Novohradské hory, Blanský les a část Šumavy.

Na severu je region ohraničen Táborskem a malebným Píseckem v povodí řek Vltavy a Otavy. Největšími turistickými lákadly v kraji je Český Krumlov (UNESCO), malebné historické město v meandru Vltavy pod hřebenem Blanského a jeho zámek se zahradou, dále zámek Hluboká nad Vltavou a typická jihočeská vesnička Holašovice (UNESCO).