KARLOVY VARY

Nejznámější a největší lázeňské město v České republice založil ve 14. století císař Karel IV. Největší růst město zaznamenalo během průmyslové revoluce v 19. Století. V této době také vznikl i jeho pozoruhodný architektonický ráz a městu se dostalo přízně mnohých mezinárodních osobností ze světa umění i politiky. Pro léčebné účely se zde používá 15 teplých minerálních vodních pramenů.