PRAHA – KARLŮV MOST

Karlův most je úžasným mistrovským kouskem z období gotiky. Byl vybudován v průběhu 14. století z pískovcových kamenů, na obou koncích je zpevněn gotickými věžemi. Postupně byl doplněn třiceti sochami svatých, z nichž nejznámější je socha sv. Jana Nepomuckého. Jedná se o nejstarší pražský most.