KONOPIŠTĚ

Původně středověký hrad, přestavěný v 19. století v romantickém stylu, obsahuje rozsáhlé sbírky loveckých trofejí a zbraní. Dnes je zámek znám především jako hlavní a poslední sídlo následníka trůnu rakousko-uherského, arcivévody Františka Ferdinanda d’Este a jeho české manželky Žofie Chotkové.

Absolvovat zde můžete 2 okruhy:

1.okruh zahrnuje salony jižního křídla zámku: reprezentační a hostinské pokoje, umístěné v prvním patře jižního křídla zámku a loveckou chodbu s trofejemi zvěře, ulovené arcivévodou (vystaveno je cca 800 kusů). Délka prohlídky je cca 50 minut.

2. okruh zahrnuje salony severního křídla v nejstarších prostorách zámku: apartmán arcivévody, kapli sv. Huberta s gotickými a renesančními klenbami, osobní výtah arcivévody, chodby s dobovými skříněmi, ve kterých jsou instalovány zbraně, a zbrojnici, která patří k nejcennějším a nejvýznamnějším ve střední Evropě (zbraně pocházejí z období 15.-19. století). Délka prohlídky je cca 50 minut.

Nedaleko zámku se nachází golfový areál.