KUTNÁ HORA

Středověké město, jehož historie je spjata s těžbou stříbrných rud a s tavením stříbra (ve středověku se jednalo o jednu třetinu produkce stříbra v Evropě). Od roku 1300, za vlády Václava II, se pod vedením italských odborníků z Florencie začaly v nové mincovně (která se podle nich jmenuje Vlašský dvůr)  razit tzv. Pražské groše.

Historické centrum městské památkové rezervace s kostelem sv. Barbory a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci  je od roku 1995 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Město se pyšní hodnotnými gotickými památkami: kamenná kašna (skvost pozdně gotické architektury), chrám sv. Barbory (unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury) nebo Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci (jedno z nejdůležitějších děl české gotické architektury 13. století).

Navštívit můžete i Kostnici v Sedlci nebo Vlašský dvůr (královský palác a mincovna), Muzeum českého stříbra a další památky města.