PRAHA – LORETA

Pražská Loreta, významné poutní místo barokní doby, zahrnuje klášter, kostel Narození Páně, Svatou chýši a slavnou Klenotnici, která ukrývá mj. Pražské slunce, zlatou monstranci zdobenou 6222 diamanty.