PŘÍBRAM

Bývalé hornické město, důležité těžbou stříbra ve středověku a uranem ve 20. století. V současné době je poutním městem a památníkem bohatých hornických tradic. Městu dominuje kopec Svatá hora, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Čechách a významné centrum mariánského kultu v Evropě. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie Svatohorské představuje mimořádně cennou památku českého baroka 17. století (chloubou chrámu je hlavní oltář, který je celý ze stříbra).

Hornické muzeum v Příbrami
Muzeum nabízí prohlídku několika kilometrů podzemí zdejších dolů na stříbro a olovo, jízdu hornickým vláčkem k ústí jámy Prokop a rozsáhlou mineralogickou sbírku + monumentální parní těžní stroje a jiné unikátní exponáty.

Zámek Vysoká u Příbrami
Novorenesanční zámeček, rozsáhlý park, Rusalčino jezírko a vila Rusalka – to jsou místa inspirace hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Areál byl postaven Dvořákovým švagrem hrabětem Václavem Kounicem. Expozice přibližují osobnost hraběte Václava Roberta Kounice a jeho manželky Josefíny a také život a dílo Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami.

Památník Vojna Lešetice
Dochovaný vězeňský areál, původně zajatecký tábor pro německé válečné zajatce, sloužil v období 1949–1951 jako tábor nucených prací a následně do roku 1961 jako vězeňské zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu.Expozice seznamují s perzekucí po únoru 1948, protikomunistickým odporem a přibližují dějiny uranového hornictví.