TEREZÍN

Město Terezín, založené Josefem II. na konci 18. století jako vojenská pevnost, je dnes známé především jako tragický symbol utrpení desetitisíců nevinných lidí.

Skládá se ze dvou částí – Velké pevnosti, která sloužila ppůvodně jako posádkové město, a předsazené Malé pevnosti, přeměněné během 19. století na vězení, kde byl vězněn např. Gavrilo Princip, strůjce atentántu na následníka trůnu Ferdinanda D´Este.

Za druhé světové války sloužila Malá pevnost jako obávané vězení pražského gestapa a z Velké pevnosti se stalo židovské ghetto, kam byli nuceně deportováni občané židovského původu. Zde měli být soustředěni do doby, než budou vyhlazovací tábory na východě připraveny k jejich konečné likvidaci.

Dnes v Malé pevnosti najdete stálou expozici o historii politické věznice. Ve velké pevnosti lze navštívit Muzeum ghetta v budově bývalé terezínské školy a bývalá Magdeburská kasárna. Prohlídkový okruh městem vás zavede i k bývalému krematoriu na Židovském hřbitově a dalším místa pevnosti a města, která vypráví příběh nedávné historie.

Mimo Památníku si můžete s původcem prohlédnout také systém opevnění s podzemními chodbami, které dosahovaly celkové délky 29 km.