ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Národní park České Švýcarsko se nachází v okrese Děčín mezi obcemi Hřensko, Chřibská a vesnicí Brtníky. Je tvořen sítí hlubokých kaňonovitýchúdolí a divokých roklí se svislými skalními stěnami a pískovcovýmiskalními věžemi. Jako vůbec první lokalita v Česku byl v roce 2009 zařazen mezi nejkrásnější turistické destinace v Evropě (Europeans Destinations of ExcelleNce).

Symbolem Českého Švýcarska je Pravčická brána, největší přirozená skalní brána v Evropě. Dalšími významnými lokalitami jsou soutěsky na řece Kamenici, přístupné pouze po vodě, a skalní města Tiské stěny a Jetřichovické vyhlídky.

Neobyčejnou harmonii přírody zde dotváří četné památky lidové architektury roubených a hrázděných domů s podstávkou v obcích lemujících hranici národního parku.