KLADRUBY

Foto: archiv Destinační společnost východní Čechy

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je pravděpodobně nejstarší císařský hřebčín na světě. Byl založen roku 1579.

Zdejší starokladrubský bílý kůň je jediná rasa koní šlechtěná pro ceremoniální účely panovnických dvorů. Starokladrubští vraníci, dříve používaní náboženskými hodnostáři a dnes např. českou policií jsou tradičně chováni ve Slatiňanech. V dnešní době koně reprezentují hřebčín v závodech spřežení i v klasické drezuře, používají se také pro hipoterapii a volnočasové jezdectví.

Foto: Tomáš Kubelka, archiv PK